درباره

من نسل انقلابم!

فرزند ایران!

متولدِ یک هزار و سیصد و جنگ…

و

ایمان دارم…

اگر نرجس خاتون توانست به درجه ای از ایمان و یقین دست یابد که لایق مقام مادری قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف گردد؛ زنان سرزمین من هم می توانند به جایگاهی برسند که لایق مقام مادری سربازان مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف شوند؛فقط کافی است اراده کنند…